Průvodce instalací kondenzátoru HKFC

Domů » Průvodce instalací výkonového kondenzátoru

Instalace kondenzátoru:

  • Kondenzátor HKFC lze instalovat v libovolné orientaci
  • Pro připojení ke svorkám kondenzátoru použijte napájecí kabely/přípojnice se správným jmenovitým proudem
  • Před připojením očistěte svorky kondenzátoru, kabelová oka, přípojnice
  • Ujistěte se, že spoje kondenzátoru jsou v dobrém stavu a pevné
  • Naše kondenzátory jsou dodávány s plastovým krytem a nepotřebují uzemnění
  • Udržujte kondenzátor mimo dosah other teplo generované komponenty nebo zdroj tepla

Elektrické připojení / Instalace Šrouby šrouby a matice Utahovací moment
srovnání:
 

Velikost šroubu / matice Plastové kryty kondenzátorů HKFC
Připojení a instalace
Other Kondenzátory s kovovým krytem
Připojení a instalace
M6 9 Nm 4 - 6Nm
M8 12Nm (pro instalaci: 7Nm) 4 – 6Nm (pro instalaci pouze 4Nm)
M10 15 Nm 7 - 8Nm
M12 14 – 18Nm (pro instalaci: 8Nm) 10Nm (pro instalaci pouze 4Nm)