Zásady ochrany osobních údajů

Domů » Ochrana osobních údajů

Souhlas s ochranou osobních údajů: Tato stránka používá cookies především pro analýzu návštěvnosti. V našich zásadách ochrany osobních údajů uvidíte, jak můžete omezit nebo zabránit používání souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů: Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na webové stránky www.hkfc-industrial.com a HKFC Industrial Pty Ltd pro správu shromažďování a používání dat. Pro tyto Zásady ochrany osobních údajů, pokud není uvedeno jinakhermoudře poznamenal, všechny odkazy na naši společnost. Užíváním našeho webu HKFC souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Vaši IP adresu a soubory cookie můžeme použít k diagnostice problémů s naším serverem, ke správě a analýze návštěvnosti našich webových stránek. Vaše IP adresa vás identifikuje a umožňuje nám gather široké demografické informace o návštěvnících stránek. Při návštěvě našich webových stránek mohou být prováděny statistické analýzy vašeho chování při surfování a stránek, které jste na tomto webu navštívili, a vašich ot.her aktivity na tomto webu. To se děje především pomocí souborů cookie a analýz. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní. Obvykle vás z těchto údajů nebudeme schopni identifikovat.

Podle našeho nejlepšího vědomí jsou jediné osobní údaje nebo other konkrétní informace o vás, které mohou obsahovat takové soubory cookie, které používáme na tomto webu, jsou informace, které poskytnete, takže takový soubor cookie, který používáme na tomto webu, nemůže číst data z vašeho pevného disku, pokud je tomuto webu neposkytnete, ani takový soubor cookie jak na této stránce používáme číst soubory cookie vytvořené other pokud nám tyto soubory neposkytnete, ani soubory cookie, které na tomto webu používáme, nemohou poškodit váš pevný disk nebo přenést viry do vašeho počítače.

Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete naše webové stránky používat.

Jakýkoli e-mail nebo other komunikace nebo příloha, kterou odešlete na tento web, budou považovány za nedůvěrné, pokud s vámi individuálně a výslovně písemně a podepsaným HKFC neodsouhlasíme opak.

Respektujeme vaše soukromí a dáváme vám možnost odhlásit se z přijímání oznámení určitých informací. Uživatelé se mohou odhlásit z přijímání jakékoli nebo veškeré komunikace od HKFC tím, že nás kontaktují.

HKFC občas aktualizuje toto prohlášení o ochraně soukromí, aby odráželo reakce společností a zákazníků. HKFC vás vyzývá, abyste si toto prohlášení pravidelně prohlíželi, abyste byli informováni o tom, jak HKFC chrání vaše informace.